Uslovi

Opšti uslovi korišćenja

Korišćenjem sajta Mobioglasi.com (u daljem tekstu Sajt) automatski prihvatate uslove prikazane na ovoj stranici. Informacije na ovom Sajtu u tekstualnom i grafičkom obliku su u vlasništvu Sajta i PDAdb.net-a. Ove informacije se mogu koristiti isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu izuzev ako to nije drugačije naznačeno pismenim putem sa strane sajta Mobioglasi.com. Nije dozvoljeno kopiranje, menjanje, reprodukovanje (ručno ili automatsko), prodaja, licenciranje celog ili delimičnog sadržaja sajta uključujući sadržaj generisan od strane korisnika. Upotreba programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost Sajta je zabranjena. Korisnici ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Sajta. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti. Korišćenjem Sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću istog. Od korisnika Sajta se očekuje da je upoznat sa ovim uslovima svakom prilikom kada poseti Sajt.

 

Postavljanje oglasa

Za tačnost oglasa je odgovoran korisnik koji ga je postavio. Oglasi su ručno pregledani pre objavljivanja ali njihova tačnost nažalost ne zavisi od nas. Neispravne oglase možete prijaviti i mi ćemo ih a najkraćem mogućem roku ukoliti ukoliko su zaista lažni ili ako je u pitanju prevara. Korisnici se obavezuju da sadržaj oglasa neće biti reklamnog ili promotivnog karaktera.

 

Obrada i zaštita podataka korisnika

Da bi korisnicima omogućili najbolje moguće okruženje za trgovinu, Sajt prikuplja anonimne podatke o načinu na koji korisnici koriste sajt. Pristup informacijama o korisnicima ima samo Sajt i one se ne distribuiraju osim ako nadležno lice, sa pravnom osnovom, ne zatraži suprotno.

 

Autorska i intelektualna prava

Ime Mobioglasi, Mobioglasi.com, slogan “Kupujte pametno” kao i softverska implementacija (kod Sajta) su zaštićeni zakonom. Nacionalni zakon o auto rskim pravima (ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012). Prekršaj pravila navedenih na ovoj stranici dovodi do određenih kaznenih i sudskih postupaka (Član 217 u prethodno linkovanom dokementu).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>